06 - 11 38 44 23 Mon - fri 08:30 AM - 17:30 PM

(jong) volwassenen

Voor wie is Heela?

Heela biedt individuele begeleiding voor (jong)volwassenen die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensgebieden (zoals wonen, werken, financiën en sociaal/emotioneel).

De begeleiding die wij kunnen verlenen richt zich op jongeren met een psychiatrische stoornis in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar met een persoonsgebonden budget (pgb). Vanzelfsprekend is deze problematiek uiteenlopend. Wij kunnen jongeren begeleiden met pervasieve ontwikkelingsstoornissen zoals autisme spectrum stoornissen. Ook en jongeren met ADD/ADHD of ODD zijn van harte welkom voor de begeleiding door Heela.

Hoe wij werken?

Samen met ouders, school, gemeente en andere instanties willen we de hulpvraag helder krijgen. De hulpvragen kunnen erg verschillend zijn zoals, ondersteunen bij de financiën, samen op zoek naar werk, structuur en regelmaat krijgen in je leven, ondersteunen in de weg naar een woonplek, maar misschien heb je wel een hele andere vraag waar je samen met je begeleider aan wilt werken. Je wordt actief betrokken bij de begeleiding. Samen met je begeleider zoek je naar mogelijkheden die passen bij jou. Wat kun je al zelf en waar heb je ondersteuning bij nodig? Wat is het doel en op welke wijze kan Heela bijdragen. Wij stellen een individueel begeleidingsplan op met de afspraken en werkwijze. Indien alle partijen akkoord zijn, worden er afspraken gemaakt over de start van de begeleiding.

Financiering

Met een persoonsgebonden budget (Pgb) bepaal je zelf wie jou de ondersteuning biedt waarvoor je een beschikking hebt. Je kunt met een Pgb ondersteuning van Heela inkopen.

Wat kunnen we niet?

Forensische zorg, verpleegkundige handelingen, zorg en begeleiding aan cliënten die vanwege hun beperking / psychische problematiek ernstige agressie vertonen, risicovolle handelingen (buiten het beheer van medicatie) en rolstoelvervoer, hiervoor zijn helaas geen middelen beschikbaar.