06 - 11 38 44 23 Mon - fri 08:30 AM - 17:30 PM

Interim IB-er

Op zoek naar vervanging en/of ondersteuning van uw IB-er? Wat kunnen wij bieden?

  • Een IB-er die tijdelijk inspringt (bijvoorbeeld door zwangerschap/ziekte). De focus zal liggen op de dagelijkse taken, waarnemen en participeren in het team. De werkzaamheden zijn leerlinggericht.
  • Een IB-er die kan signaleren, analyseren en adviseren t.a.v. de zorg/leerlingondersteuningstuctuur en klassenmanagement en zo nodig passende stappen kan nemen/ adviseren. De werkzaamheden zijn schoolgericht.
  • Een IB-er die een een startende IB-er begeleidt/ ondersteunt.